Monografie naukowe

Zapraszamy na nasz profil FB:)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009050346209

DOROBEK NAUKOWY KROATYSTYKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Monografie naukowe (autorskie):

2015

Katarzyna Majdzik: Przekład, czyli na styku dwóch podmiotowości. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 264.


Rozwiń

Ruttar Anna: Poezja Josipa Severa w perspektywie muzyczności. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, ISBN 978-83-8012-420-2, s. 164.

Rozwiń

2013

Małczak Leszek: Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944­–1989. Część 1 i 2. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 872.
Pobierz

2011

Pycia Paulina: Płeć a język (na materiale współczesnego języka polskiego i chorwackiego). Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego / Wydawnictwo GNOME, 2011, s. 182, ISBN 978-83-63268-03-9

Pobierz

2010

Bońkowski Robert: Słowianie środkowopołudniowi na przełomie XX i XXI wieku. Język – Religia – Naród – Państwo, Agencja Artystyczna PARA – Uniwersytet Śląski, Katowice 2010, ss. 351

Rozwiń

2005

Czapik-Lityńska Barbara: Chorwacka i serbska awangarda literacka w perspektywie badań porównawczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2285. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005, ISBN 83-226-1424-1, s. 136.

Rozwiń

2004

Cichońska Maria: Słownik konfrontatywny czasowników polskich, bośniackich, chorwackich, serbskich. Katowice, Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne Gnome, 2004, ISBN 83-87819-69-8, s. 165.

Rozwiń

Małczak Leszek: Wiatr w literaturze chorwackiej. O figurze literackiej wiatru w XIX- i XX-wiecznym piśmiennictwie chorwackim strefy śródziemnomorskiej. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004, s. 204. [książka na podstawie doktoratu napisanego w Uniwersytecie Śląskim; wydana i afiliowana w UAM]

Rozwiń

1999

Bońkowski Robert: Chorwackie słownictwo sportowe. Katowice, Wydawnictwo „Śląsk”, 1999, ISBN 83-7164-209-1, s. 160.

Rozwiń

1998

Emil Tokarz: Pułapki leksykalne. Słownik aproksymatów polsko-chorwackich. Katowice, Wydawnictwo Śląsk, 1998, s. 381.

Monografie naukowe (prace zbiorowe):

2011

Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia, Anna Ruttar. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 245.

Rozwiń

e-text-chorwacja-lat-osiemdziesiatych-frg

2010

Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-język-literatura. Red. Leszek Małczak, Paulina Pycia. Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 164

Rozwiń

e-chorwacja-70_text_frg-1