Katarzyna Majdzik

dr Katarzyna Majdzik
stanowisko: adiunkt
zakład: Zakład Literatur Słowiańskich
e-mail: katarzyna.majdzik@gmail.com
gabinet: 3.62
dyżur:
poniedziałek, godz. 11:15 – 12:45, gab. 3.62;

Publikacje:
A. Druki zwarte (książki, monografie naukowe)

 1. Majdzik K.: Przekład, czyli na styku dwóch podmiotowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, ss. 264.
 2. Majdzik K., Słapek D.: Narzędzia analizy przekładu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, ss. 202.
 3. Redakcja monografii: [w przygotowaniu:] Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle dwudziestowiecznych dyskusji i polemik. Konteksty filologiczne i kulturoznawcze, t. I. Red. Józef Zarek, Katarzyna Majdzik. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2016.

B. Artykuły

 1. Majdzik K.: Tłumacz-bricoleur (o polskim przekładzie „Ministerstwa Bólu” Dubravki Ugrešić). W: Sztuka przekładu – interpretacje. Red. P. Fast, A. Świeściak. Katowice: „Śląsk”, 2009, s. 157–174.
 2. Majdzik K.: Błąd i jego konsekwencje w przekładzie „Sahiba” Nenada Veličkovicia. W: Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie. Red. P. Fast, A. Świeściak. Katowice: „Śląsk”, 2010, s. 197–212.
 3. Majdzik K.: Harmonia kakofonii, czyli co śpiewa Europa Środkowo-Wschodnia (o dialogu kultur w polskim przekładzie „Ministerstwa Bólu” Dubravki Ugrešić). „Przekłady Literatur Słowiańskich” T. 2., Cz. 1, s. 122–137.
 4. Majdzik K.: Pisarskie pozy Dubravki Ugrešić. W: Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura. Red. L. Małczak, P. Pycia. Katowice: Uniwersytet Śląski / Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 142–157.
 5. Majdzik K.: (Auto)biografia pisarki. Ireny Vrkljan „Marina, czyli o biografii”. W: Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura. Red. L. Małczak, P. Pycia, A. Ruttar. Katowice: Uniwersytet Śląski / Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 198–216.
 6. Majdzik K.: Oblicza melancholii. „Szafa” Olgi Tokarczuk i jej chorwacki przekład. W: „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T.3, cz.1.
 7. Majdzik K.: Tożsamość przekładu i przestrzeń różnicy. W: Przekład – kolonizacja czy szansa?. Red. P. Fast. Katowice „Śląsk”, 2013.
 8. Majdzik K.: Jergovicia żonglerka stereotypami. Wokół polskiego przekładu powieści „Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki”. „Przekłady Literatur Słowiańskich” T.4, cz.1.
 9. Majdzik K.: Światła wieży Babel. Nad metaforą języka i przekładu. W: Strategie translatorskie od modernizmu do (post)postmodernizmu. Red. P. Fast. Katowice „Śląsk”, 2014.
 10. Majdzik K.: Literatura chorwacka i jej polscy ambasadorzy. Uwagi do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007–2013. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T.5, cz.2.
 11. Majdzik K.: Intentio translatoris. Strategia translatoryczna powieści Ministerstwo Bólu” Dubravki Ugrešić. W: Język a komunikacja. Kraków: Wydawnictwo Tertium, 2015, ss.11.
 12. Majdzik K.: Dyskurs przestrzeni – przestrzeń dyskursu. Obraz miasta w „Innej Wenecji” Predraga Matvejevicia. „Italica Vratislaviensa” 2015, ss. 13. [w druku po recenzji]
 13. Majdzik K.: Lektura anagramatyczna a przekład (zmagania translatorskie z wierszem Krešimira Bagicia „la folie de saussure“). „Przekłady Literatur Słowiańskich“, T.6, cz.1., ss.15.
 14. Majdzik K.: Dorta Jagić – poetka wolności. Komentarz do bibliografii przekładów literatury chorwackiej w Polsce w roku 2014. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T.6, cz.2., ss. 10.

C. Bibliografie

 1. Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce. „Przekłady Literatur Słowiańskich: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006)”. Red. B. Tokarz. Katowice UŚ, 2012 [opracowanie razem z M. Filipek]
 2. Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii. W: Przekłady Literatur Słowiańskich: Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006). Red. B. Tokarz. Katowice UŚ, 2012. [opracowanie razem z M. Filipek]
 3. Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w latach 2007–2012. W: Przekłady Literatur Słowiańskich: Bibliografia pzrekładów literatur słowiańskich (2007–2012). Red. B. Tokarz. Katowice UŚ, 2014. [opracowanie razem z T. Łosiem]
 4. Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2013 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 5, cz.2.
 5. Bibliografia przekładów literatury chorwackiej w Polsce w 2014 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich” 6, cz.2. [w druku]
 6. Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w 2014 roku. „Przekłady Literatur Słowiańskich” T.6, cz.2. [w druku]

D. Przekłady

 1. [przekład:] Tvrtko Vuković, Melancholia, uliczna heterotopia i język bez granic. Polityka chorwackiej poezji lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. W: Chorwacja lat osiemdziesiątych XX wieku. Kultura – Język – Literatura. Red. L. Małczak, P. Pycia, A. Ruttar. Katowice: UŚ i Wydawnictwo Gnome, 2011, s. 133–151.
 2. [przekład:] Martina Podboj, Przekłady literatury polskiej w Chorwacji w latach 2007–2013. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T.5, cz.2.
 3. [przekład:] Tea Rogić-Musa, Komentarz do bibliografii przekładów literatury polskiej w Chorwacji w roku 2014. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, T.6, cz.2.

E. Redakcja antologii

 1. Dramat chorwacki po 1990 roku. Wybór tekstów. T. I i II. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. [współredakcja z L. Małczakiem, A. Ruttar].