Ivana Čagalj

mgr Ivana Čagalj
stanowisko: lektor
zakład: Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
e-mail: ivana.cagalj@us.edu.pl
gabinet: 3.1
dyżur: czwartek, 9.45 – 11.15

Tytuły i stopnie naukowe:

2018 do nadal – doktorantka UŚ, kierunek: literaturoznawstwo

2011 – magister kroatystyki i anglistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Splicie, Chorwacja

Tytuł pracy magisterskiej: Form and meaning in digital poetics.

Publikacje:

2015             wybór z nowej splickiej prozy dla czasopisma „Mogućnosti”

2012             panorama splickiej współczesnej poezji dla czasopisma „Mogućnosti”

2011 – 2012      poezja i eseje w zbiorach Poesia e solidarieta, Trst, pod patronatem UNESCO

2010 –         wiersze w języku chorwackim i języku angielskim, proza i eseje w czasopismach: „Mogućnosti”, „The Split Mind”, „Odraz”, „Kvartal”, „Dišpet” oraz zbiorówkach: Rječilišta, Knjige uživo i Poezina

Książki:

Paralaksa. NSK Zagreb i KK Split, 2017. (tomik poezji)

Inne (przedmowy, posłowia, tłumaczenia etc.):

Przekłady:

Sablić, Jagoda. Čarobni svijet NP Krka (przekład na język angielski). Javna ustanova NP Krka, 2014.

Redakcja językowa:

Cambij, Nenad. Dioklecijan: Vir prudens. Povijesne kontroverze i današnje dileme. KK Split, 2017.

Dragić, Marko. Tradicijske priče iz Zagore. Filozofski fakultet i KK Split, 2017.

Jakšić, Nikola. Klesarstvo u službi evangelizacije. KK Split, 2015.

Bilić, Darka. Inženjeri i civilna arhitektura u 18. stoljeću u Dalmaciji i Albaniji. KK Split, 2013.

Grabovac, Ivo i Kaštela, Slobodan: Međunarodni i nacionalni izvori Hrvatskog prometnog prava. KK Split, 2013.

Marasović, Tomislav. Dalmatia praeromanica : ranosrednjovjekovno graditeljstvo u Dalmaciji. Sv. 4 : Korpus arhitekture : Južna Dalmacija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. KK Split, 2013.
Zbornik radova: Splitski statut iz 1312. godine. Povijest i pravo. KK Split, 2012.

Doświadczenie zawodowe:

od 2017: lektorka języka chorwackiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ

2013–2017: nauczycielka języka chorwackiego w Szwajcarii (Hrvatska dopunska škola)

2011–2013: nauczycielka języka chorwackiego w szkołach podsatwowych w Splicie

2011–2017: redakcja językowa i przekład tekstów oraz książek dla Književni krug Split, Filozofski fakultet u Splitu i Školski vjesnik