Historia

Kroatystyka na Uniwersytecie Śląskim jest najstarszą kroatystyką w Polsce. Jej twórcą był dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej w latach 1989-2001 prof. zw. dr hab. Emil Tokarz. Powstała w 1992 roku w miejsce istniejącej od 1975 roku jugoslawistyki. Może pochwalić się największym spośród wszystkich polskich slawistyk dorobkiem naukowym w zakresie filologii chorwackiej (artykuły i rozdziały w monografiach; monografie). Absolwenci śląskiej kroatystyki pracują dzisiaj na uczelniach w całej Polsce: na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Gdańskim i w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Lektorzy języka chorwackiego zatrudnieni w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ (wcześniej w Instytucie na specjalności jugoslawistyka pracowali serbscy lektorzy): 

 1. Zoran Bundyk 1992–1996
 2. Ivanka Zdrilić 1996–1997
 3. Gordana Bolf 1997–1999
 4. Andrea Tuma 1999–2002
 5. Staša Skenžić 2002–2005
 6. Mario Berečić 2005–2008
 7. Irena Balen-Gorišek 2008–2009
 8. Ivana Fakac 2009–2012
 9. Robert Bebek 2012–2014
 10. Petra Gverić-Katana 2014– 2017
 11. Ivana Čagalj 2017 do nadal

Kroatystyczne doktoraty, habilitacje i profesury

DOKTORATY

 1. Krystyna Pieniążek, Twórczość poetycka Antuna Branka Šimicia. 1997. Promotor: prof. zw. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska. Dr hab. prof. UAM Krystyna Pieniążek-Marković jest obecnie pracownikiem Instytutu Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Robert Bońkowski, Chorwackie słownictwo sportowe. 1998. Promotor: prof. zw. dr hab. Emil Tokarz.
 3. Leszek Małczak, Wiatr w literaturze chorwackiej. 2000. Promotor: prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz.
 4. Anita Gostomska, Twórczość literacka Dubravki Ugrešić. Formy, postawy, konteksty. 2007. Promotor: prof. dr hab. Lech Miodyński. Dr Anita Gostomska jest obecnie pracownikiem Katedry Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie Gdańskim.
 5. Paulina Pycia, Płęc w języku. Na materiale współczesnego języka polskiego i chorwackiego. 2007. Promotor: dr hab. prof. UŚ Maria Cichońska.
 6. Anna Ruttar, Poezja Josipa Severa w perspektywie muzyczności. 2009. Promotor: prof. zw. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska.
 7. Katarzyna Majdzik, Przekład, czyli na styku dwóch podmiotowości. 2013. Promotor: prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz.

HABILITACJE

 1. Robert Bońkowski, Słowianie środkowopołudniowi na przełomie XX i XXI wieku. Język-religia-naród-państwo. 2011.
 2. Leszek Małczak, Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944–1989. 2014.

PROFESURY

 1. Barbara Czapik-Lityńska