O stronie

Autorem zdjęcia w witrynie jest student III roku filologii chorwackiej Błażej Chrapek, laureat I edycji Konkursu Fotograficznego.

W roku akademickim 1992/1993 w Uniwersytecie Śląskim w miejsce jugoslawistyki utworzono, między innymi, filologię chorwacką. Z tej okazji przygotowaliśmy broszurę z naszym dorobkiem publikacyjnym. W ciągu 25 lat (1992–2017) na śląskiej kroatystyce zostało obronionych 9 doktoratów i 3 habilitacje; zostało opublikowanych: 9 autorskich monografii naukowych, 2 słowniki, zredagowano 2 monografie wieloautorskie, 2 antologie tłumaczeń prozy i dramatu oraz jeden zbiór opowiadań. Obecni oraz byli doktoranci i pracownicy Instytutu są autorami 188 artykułów, zestawień bibliograficznych (przekładów literatury chorwackiej w Polsce i przekładów literatury polskiej w Chorwacji za lata 1990–2017) oraz rozdziałów w monografiach wieloautorskich. W Instytucie prowadzone są badania w zakresie trzech dyscyplin filologicznych: językoznawstwa, literaturoznawstwa i najmłodszej spośród wszystkich – przekładoznawstwa.

publikacje_compressed_croa

 

LM, czerwiec 2018.